Halda (listopad 2011)
Koncem listopadu Bobříci uspořádali Haldu pro rodiče, přátele a bývalé členy. Halda byla menší, ale o to přijemnější a každý oddíl si připravil velice pěkné divadlo. Halda se konala v Sokole naproti klubovně.

Fialová hráz (červenec 2011)
Nejvyšší ocenění ve stavbě bobří hráze, jakou může bobřík dosáhnout je dostat fialovou hráz. Bobříci mají šest barev hrází - bílou, žlutou, zelenou, modrou, červenou a právě fialovou. Do této doby nosil fialovou hráz hrdě na turbánku svého černého šátku pouze Bobr zakladatel oddílu. Od tábora 2011 Tábora Oddyseovy plavby máme druhého člena, který bude nosit fialovou hráz. Bojové se budou učit další osobu, která fialovou hráz získala a tou se stal na krásném táborové ohni RÁMA.
GRATULUJEME! A děkujeme za práci pro oddíl!

Předání funkce hlavního vedoucího (leden/únor 2011)
V lednu přebrala funkci HV po Aldovi ŽABKA!
Funkce hlavy oddílu je velice náročná a důležitá. Hlavas udává směr oddílu a odpovídá za jeho chod. Vede celý oddíl. Držme proto Žabce palce, ať se jí daří vše, co si předsevzala a ať najde podporu u všech vedoucích. Úspěch je i v tom, že je jen málo oddílů, kde se povede bez problémů předat funkci HV dalšímu člověku.

NOVÁ KLUBOVNA!!! (květen 2010)
Najít, přestěhovat, zařídit, nahlásit, přejmenovat, odpracovat a další práce byly nutné udělat, abychom získali novou klubovnu v Saratovské a tak po deseti a možná i více letech měníme klubovnu v Bajkalské 8 za klubovnu v Saratovké 17. Klubovna je menší, ale je o to útulnější a je nedaleko metra Strašnická. Všem, kteří se podíleli na stěhování a zařizování patří velký obdiv. Nebylo to jednoduché!
Nakonec po normálním provozu schůzek v nové klubovně bylo nutné najít ještě sklad na táborové věci, který poskytla ochotně rodina Žabky.

PĚT LET WEBU TOB - cerven 2010
Již pět let je náš oddíl na webu a můžeme neskromně říci, že dle ohlasů a i hodnocení má jeden z nejlepších webů, nejaktuálnějších...

Táborová brána (2009, 2010, 2011)
Minulý rok na táboře Pravěké potopy byla poprvé postavena brána. Poprvé po dlouhých 15 letech Bobříci ukázali svou tábornickou dovednost a postavili bránu. I letos na táboře Mars byla brána postavena a měla dokonce dvě věže spojené lávkou!!! Je to sice malý detail, ale je to též úspěch, který vypovídá něco o stavu oddílů!
I v následujícím roce 2011 na táboře Oddyseovy plavby byla brána postavena a dokonce ještě větší a s přístavkem pro hrací plán celotáborové hry.

Halda (listopad 2009)
Poslední listopadový den Bobříci uspořádali Haldu pro rodiče, přátele a bývalé členy. Halda byla skoro stejně tak velká jako MEGAHalda k 20.ti letům TOBu a konala se na stejném míste v Toulcove dvoře.

Povedený nábor září 2009
V září dělali Bobříci na okolních školách nábor nových členu do Bójů a povedlo se nám získat nové členy. Díky patří Verče, Míše, Rejskovi a Mandelíckovi.

Nová kronika (srpen 2009)
Nejsem v oddíle od začátku, ale jsem v oddíle vetšinu doby jeho trvání a nepamatuji si, že by se někdy dopsala celá kronika. Důvodu těchto neúspěchu bylo několik. Jednak se začala psát nová kronika spolu se začátkem vzniku nového oddílu. Což se ostatně stalo i s kronikou o které mluvím, protože se začala psát se vznikem Bójů, které vedl Ráma s Fili a základ těchto členů, zůstal v oddíle dodnes... Tak a teď k tomu úspěchu. V srpnu 2009 se nám podařilo dopsat kroniku začínající v září v roce 2002. Je úplně plná a jsou tam pokud mohu soudit všechny výpravy této jedné epochy!!!
Od září se píše nová kronika. Je hnědá. Nezbývá než si přát, aby se jí podařilo taky celou naplnit.

Překonání
Tak by se dal charakterizovat tábor v roce 2009, kdy jsme museli stavět tábor dokonce dvakrát!!! Poprvé do tábora přišla povodeň z řeky Trnavy a my měli všechno od bahna a některé věci jsme hledali níže na toku. Přesto jsme se překonali a díky práci všech členů a dalších pomocníků jsme postavili tábor na nedaleké louce dostatečně vysoko nad řekou.
Všem pracovitým Bobříkům patří velký dík a poklona za zvládnutou práci.

Tábor na nové zelené louce
V červnu roku 2008 uspořádali Bobříci již 4.letní tábor na zelené louce na novém místě u vesničky Cetule nedaleko Pacova. Úspěšně jsme se přestěhovali na novou louku a zdárně tábořili na novém tábořišti, kde byl slavný tábor HOBIT v roce 2003 na břehu řeky Trnavy.

600 jako 600 VÝPRAV TOBu
Na narozeninové výpravě v lednu 2009 v chatě Železná oslavili Bobříci 600. výpravu v pořadí od založení oddílu. Oslavili jsme též 21. narozeniny a zahráli si hru na téma pořádání výprav. Nebylo jednoduché uspořásat tolik výprav. Je to mnoho strávených víkendů v přírodě, mnoho her, dobrodružství a zážitků. Mnoho práce obětavých lidí.
Patří velký obdiv všem, kdo se věnovali pořádání akcí pro druhé a je to úspěch nás všech. Dosáhli jsme počtu 600 výprav!!!

Bobríci ovládli Pražské setkání 2008
Po dvou letech na stejném místě se sešli pražské pionýrské oddíly. Bobříci si vedly v různých soutěžích velice dobře a stezku de facto ovládli. Podrobosti zde!

Bobříci jsou tu už 20. let!!!

Bobříci slavili v lednu 2008 dvacet let existence. Kromě každoročních oslav na Narozeninové výpravě jsme uspořádali k výročí i MEGAHALDU. Přišli krom současných členů i mnozí historičtí členové. Pro všechny byl připraven téměř dvouhodinový program, občerstvení, nástěnky, fotky, kroniky a dokonce jsme si pouštěli i historická videa. Akce byla velmi úspěšná. Asi po měsíci byl ještě uspořádán neformální sraz v Sedmém nebi pro všechny bývalé členy, vedoucí, přátele TOBu.

MEGA Halda
Počátek roku 2008 se nesl ve znamení příprav na velkou MEGAHALDU k 20. narozeninám oddílu. Připravoval se program, nacvičovala divadla, zvali hosti, vyráběli ceny ap. Ale stálo to za to! Prišlo se podívat mnoho starých clenu a prátel oddílu. Podívejte se na clánek, jak to všechno probíhalo a na fotogalerie.

Setkání pražských oddílu (2006)
Na Setkání Pražských oddílu proběhly různé souteže mezi pražskými pionýrskými oddíly. Bobříci dělali čest svému oddílu a v celkovém pořadí 10ti oddílů se umístili v součtu všech disciplín na 4. místě. Další informace zde

Zúčastnili jsme se Bambiriády 2005 na pražském Vítkově (26.-29.5.). Postavili jsme pravé letadlo s křídly. Na akci chodí celá Praha. Je zde mnoho stanovišť s různými atrakcemi pro děti a nabídky pro volný čas dětí s informacemi pro rodiče. Přijďte i vy. Nebo přijďte příští rok a určitě nás tam opět potkáte. www.bambiriada.cz/praha/

V dubnu roku 2005 jsme pořádali spolu s rain studiem takovou menší CVVZetku pro pionýry. Akci jsme nazvali Pražská kamínka a konala se na sídlišti Bohnice 8. až 10. dubna.www.kaminka.infolink.cz

Bobříci pomáhali s pořadatelstvím akce Pionýrského setkání Zvíkovský rarášek (4. - 6. 6. 2004). Uspořádali jsme dvě večerní hry a měli jsme na starost lanové aktivity. Dále uvádím článek z servru Chrudimka.cz: "Na čtyři sta šest členů Pionýra se o tomto víkendu sjelo do areálu rekreačního střediska RS Spolana Varvažov, aby uskutečnili společné výlety, zahráli si, zatancovali, projeli na raftu či zápolili v deskové herně. Přestože v sobotu vládlo spíše deštivé počasí, neodradilo to stovky lidí k návštěvě hradu Zvíkova, Orlíku či Blatné. To vše zpestřené o plavbu lodí a návštěvu muzea a elektrárny v Písku."

Bobříci pořádali vzdělávací akci pro 200 lidí ve škole v Kamýku nad Vltavou. Již druhý rok po sobě pořádáme tuto akci. Je to setkání pionýrských vedoucích za účelem dalšího vzdělání. Taková naše pionýrská CVVZetka. Letos Kamýnka Kamýk 2004 se obzvláště povedly. Můžu jmenovat pár seminářů: Horolezení, Rozvoz-noční hra, Diskusní bloky o sdružení Pionýr-nálepka, za kterou se stydíme a Alkohol, sex a drogy v našem oddíle. Obzvláště velký ohlas měl seminář mjr. Alena Plšková "O kriminalitě a trestní odpovědnosti". Hodně žádané semináře byly též o účetnictví v oddíle. Bylo toho hodně proto více na www.infolink.cz/kamyk

Dva vedoucí převzali nejvyšší vyznamenání
V Kongresovém centru Praha, v salonku v 1. patře, před začátkem benefičního koncertu Děti Dětem převzali Bobr a Ráma vyznamenání "ZA PIONÝRSKÝ ČIN" z rukou Martina Bělohlávka, předsedy Pionýra. Takového vyznamenání si velmi ceníme, je to poděkování za tisíce hodin věnovaných dětem, jejichž vrcholem byla loňská akce pro vedoucí dětských kolektivů všech sdružení CVVZ 2002. 
Leden 2003 se tak zapsal do historie T.O.Bobříci. Ráma navíc na narozeninové výpravě získal ČERVENOU hráz. 

Náš oddíl připravil akci pro 1000 lidí!
Ano, byli jsme organizátorem vzdělávací akce pro 1000 vedoucích dětských kolektivů a pracovníků středisek volného času. Třídenní pražská CVVZ skončila v neděli 10.11.2002 . Myslím, že se povedla a je skvělé, že ve štábu akce byl nepřehlédnutelný podíl našich současných či bývalých členů. Navíc jsme lektorsky zajistili řadu programů. Díky Vám všem za pomoc, jste FAKT SKVĚLÍ!!! www.cvvz2002.cz

Jak šel čas ... aneb cestičkou mezi úspěchy

Pravidelně se účastníme srazů oddílů, sportovních soutěží a dalších akcí. Na skříni v klubovně máme modrý pohár. Je putovní ale už neputuje. Před lety jsme vyhráli pražskou soutěž pionýrských oddílů ve vybíjené. Další rok se neuskutečnila a tak nám putovní pohár zůstal.

Určitě staří vzpomínají na srazy v Olešné, kde jsme ve velmi dramatických zápasech vyhrávali v RINGU. Zde jsme měli velkého soupeře - oddíl Jirky Šikoly. Jen občas jsme vyhráli i nad nimi - a to pak bylo jásotu.

Na pražském srazu v Kokořínsku jsme vyhráli ve hře RINGO i nad GALAXIÍ a úspěšní jsme byli i ve vybíjené. Tento sraz byl pro nás velmi úspěšný a skvělá byla i atmosféra a vzájemné povzbuzování.

V roce 1998 však vyvrcholila naše snaha. Šest soutěžních hlídek postoupilo z pražského kola Pionýrské Stezky do finále v Letohradě. Zde jsme si vedli znamenitě. Poprvé v historii jsme vyhráli ve dvou kategoriích celorepublikové finále . Stali jsme se tak NEJLEPŠÍ V ČR!

V dalších letech se Pionýrská Stezka konala bez nás. Pražské kolo se zrušilo a tak na Stezku jeli vybraní - jiní. Možná nás to trochu mrzelo, ale dnes se již bez Stezky v pohodě obejdeme...